Tekniske forskrifter for gasser

Tekniske forskrifter for gasser

Produktinformation
Redaktør: Byggedata
Sider: 31
Udgivelsesår: 2010
Udgiver: Byggecentrum
ISBN-13: 9788791769252
Varenummer: bcfbd103

Kategorier: Love og bekendtgørelser
kr. 125,00
(ekskl. moms)
 
kr. 156,25
(inkl. moms)
 
 
Tekniske forskrifter for gasser er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.
Beredskabsstyrelsens forskrifter af 4. januar 2010

Denne tekniske forskrift er gældende for virksomheder der fremstiller gasser, fyldestationer for gasser. oplagring af F-gas i flasker samt anlæg, der forsynes af F-gas i flasker og tanke.

I medfør af § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1557 af 11. december 2009 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang og § 1 i be-kendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2010 om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifika-tioner,

Disse tekniske forskrifter finder anvendelse for beholdere, tanke og anlæg med gasser, som er under et tryk, der er større end 0,5 bar ved 15 °C, eller kan udvikle et tryk, der er større end 0,5 bar ved 15 °C, og som indgår i følgende situationer:
a) Fremstilling af gasser, fyldning og omfyldning af beholdere og tanke med gasser, bortset fra omfyldning med hydrogen, samt anden anvendelse og håndtering af gasser.
b) Oplag af gasser i beholdere og tanke.
c) Anlæg med beholdere og tanke med gasser, bortset fra anlæg med gasser i et lukket system, hydrogentankstationer, gasfyrinstallationer, gasturbineinstallationer og gasmotorinstallationer.
d) Salgs- og forbrugstankanlæg med F-gas.
- For transport af fordråbede brandfarlige gasser i rørledninger,
- For omfyldning af brandfarlige og brandnærende gasser direkte mellem jernbanetankvogne, tankkøretøjer, tankskibe og beholdere.
Oplag af kulsyreholdige drikke er undtaget fra disse tekniske forskrifter.